I nostri Uffici

Sede di Codroipo

  Lunedì, Martedì, Giovedì 8.45-13.00 / 15.30-18.00
  Mercoledì e Venerdì 8.45-13.00
  +39 0432 906757
+39 0432 906221
  info@centrofriuli.eu

 

IBAN PER PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI
 IT13Y0103063750000002123570

Fagagna

  Lunedì, Martedì, Giovedì 8.45-12.30 / 15.00-17.45
  Mercoledì 8.45-12.30 – Venerdì 9.00-13.00
  +39 0432 800987
+39 0432 906221
  info@centrofriuli.eu

 

IBAN PER PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI
 IT13Y0103063750000002123570

Gemona del Friuli

 Lunedì, Martedì, Giovedì 9.00-12.30 / 15.00-18.00
 Mercoledì  e Venerdì 8.30-12.30
  +39 0432 981619
+39 0432 906221
  info@centrofriuli.eu

 

IBAN PER PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI
 IT13Y0103063750000002123570

San Daniele del Friuli

 Lunedì 15.30-18.15
 Martedì 9.00-12.15
 Giovedì 9.00-12.15 / 15.30-18.15
 Venerdì 9.00-12.45
  +39 0432 957919
+39 0432 906221
  info@centrofriuli.eu

 

IBAN PER PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI
 IT13Y0103063750000002123570

Latisana

  Lunedì – Venerdì  8.30-12.30
  +39 0431511202
+39 0432 906221
  info@centrofriuli.eu

 

IBAN PER PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI
 IT13Y0103063750000002123570

Lignano

  Lunedì – Venerdì  8.30-12.30
  +39 0431 70137
+39 0432 906221
  info@centrofriuli.eu

 

IBAN PER PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI
 IT13Y0103063750000002123570

Majano

  Lunedì, Mercoledì e Giovedì 9.00-12.15
 Martedì 15.30-18.15
  +39 0432 948677
+39 0432 906221
  info@centrofriuli.eu

 

IBAN PER PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI
 IT13Y0103063750000002123570